Cenník

CENNÍK POHREBNEJ SLUŽBY KERBEROS, spol. s r. o.

  • Prepravný výkon pohrebným vozidlom do 100 km 1,16€/km
  • Prepravný výkon pohrebným vozidlom nad 100 km 0,75€/km
  • Prepravný výkon pohrebným vozidlom do zahraničia 0,66€/km