Naša spoločnosť pôsobí na trhu od 1992 najprv formou živnosti neskôr od roku 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť je od tohto obdobia aktívna nielen na území SR, ale je schopná zabezpečiť komunikáciu a následný transport zosnulého aj z ostatných krajín EÚ. Počas svojej viac ako 25 ročnej existencie sa pohrebníctvo etablovalo na trhu pohrebných služieb v Nitrianskom kraji, v rámci ktorého si vybudovalo mimoriadne silné postavenie a stabilnú zákaznícku bázu.

Pri vedení našej spoločnosti, ako v minulosti tak aj v súčasnosti, kladieme dôraz na kvalitu našich služieb, ktoré poskytujeme 24 hodín denne.

K svojej práci pristupujeme zodpovedne, s ľudským prístupom a citom pričom zachováme najprísnejšiu dôvernosť. Naším cieľom je prejaviť spolupatričnosť a empatiu voči pozostalým a tak ich čo najviac odbremeniť od chvíle úmrtia až do otprevadenia zosnulého pri poslednej rozlúčke.

 

dom